تحلیل‌‌های مکانی با ژئومارکتینگ!!!

!!!Location analysis

ZIMA
GEOMARKETING

تجزیه و تحلیل موقعیت شرکت ها

!!!Location analysis

ژئومارکتینگ  حجم  وسیعی از اطلاعات پیچیده و مهم را به صورت ساده و قابل درک در اختیار شما قرار می‌‌دهد به ‌‌صورتی که در یک  چشم بر هم زدن  به شما می گوید دقیقا باید چه چیزی را در نظر داشته باشید.
مبنای تصمیم گیری در انتخاب یک موقعیت مکانی خوب، ارزیابی عینی و صحیح از موقعیت کسب‌‌و‌‌کار و محیط بازار آن است. تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی با  بهره گیری از فرایند ژئومارکتینگ مکان های بالقوه را در برابر معیارهای واقعی شما و بازار می سنجد.
عوامل کلیدی در این فرایند، داده های جمعیت شناسی، مشتریان هدف و بازار هستند که شامل خانوارها، ساکنان، سطح درآمد، رده‌‌های سنی، سبک و قدرت خرید است. همپنین الگو‌‌های ترافیک، امکانات عمومی، زیرساخت های حمل و نقل، و رقبا نیز در نظر گرفته شده اند. البته عوامل تعیین شده توسط مشتری بر اساس صنعت، گروه هدف و اندازه آنها نیز در تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی لحاظ شده اند.
مجموع تمامی اطلاعات جمع آوری شده از طریق  تجزیه و تحلیل ژئومارکتینگ به شما کمک می‌‌کند تا تصمیمات آگاهانه جهت برنامه ریزی مکان و مدیریت کسب‌‌و‌‌کار خود اتخاذ نمایید.

هفت دلیل

هفت دلیل قاطع در پاسخ به سوال چرا فرایند ژئومارکتینگ برای تحلیل موقعیت مکانی ضروری است؟

جستجوی مکان

شناسایی بهترین نقاط برای کسب‌‌و‌‌کار شما

ارزیابی موقعیت

دریافت تمام اطلاعات مربوط به شما تنها در یک نگاه

مدل امتیازدهی مکانی

کدام مکان واقعا سودآور است؟

بهینه‌‌سازی شبکه شعب

اگر شبکه مکانی مربوط به کسب و کار شما بهینه و بازسازی شود سناریوهای مختلفی را می‌‌توان در نظر گرفت:

پیش‌‌بینی‌‌های فروش

برای داشتن دید مناسب از سودآوری مکان‌‌ها

مارکتینگ شعب

آنالیزهای مکان دقیق مارکت، اساس موفقیت مارکتینگ شعب است. با این فرآیند شما هزینه‌‌های خود را ذخیره و از هدر رفتن آن‌‌ها اجتناب می‌‌کنید.

مدیریت دسته‌‌بندی‌‌ها بر اساس محیط

تحلیل‌‌های مکانی ,جهت‌‌گیری و مدیریت شعب را بهینه و پشتیبانی می‌‌کند.

زیما ژئومارکتینگ ابزار مناسب برای آنالیزهای مکانی

برای دست‌‌یابی به تمامی تحلیل‌‌های مکانی در منطقه‌‌ای که کسب و کار شما در آن گسترش یافته یا در شرف تاسیس می‌‌باشد تیم کارشناسان زیما ژئومارکتینگ به عنوان پیشگام در این زمینه شما را همراهی خواهند کرد.